Kommunale planer

Framsikt er godt i gang med å lage en ny modul for kommunale planer. Utviklingen startet høsten 2019 og pågår gjennom hele 2020. Pilotkommunene kan nå lage planer i modulen og også koble sammen overordnede, langsiktige planer og økonomiplanen. Høsten 2020 har pilotene fått selskap av 5 kommuner som har gått i drift med planmodulen. Noen har allerede publisert planer i web via Framsikt.

Den nye modulen skal gi mulighet for å:

  • Standardisere planer og planinnhold.
  • Forenkle utarbeidelse av plandokumenter, samt forenkle samarbeid om utarbeidelse og revisjon/innspill.
  • Publisere digitale kommunale planer og planoversikt.
  • Gi enkel og oppdatert offentlig tilgang til planer.
  • Skape «rød tråd» mellom kommunale planer, handlings- og økonomiplanen, virksomhetsplaner og rapporteringen.
  • Gi bedre oversikt over tiltak i planer og gjennomføring i handlingsplanen/budsjettet og virksomhetsplaner.
  • Forenkle utarbeidelse av planstrategi.

Modulen gjør det enkelt å bruke standard innholdsobjekter som tekst, mål, strategier og oppdrag/tiltak samtidig som tilpasser innholdsfortegnelsen med dra og slipp.

Utviklingsarbeidet skjer i tett samarbeid med ni pilotkommuner. Det er Asker, Horten, Ålesund, Nesodden, Nordre Follo, Luster, Steinkjer, Gausdal og Bergen kommune. Pilotene har god spredning i både geografi, størrelse og organisering. Blant pilotene er også kommuner som er i sammenslåingsprosess til ny kommune.

De 5 kommunene som har gått i drift med planmodulen høsten 2020 er Alver, Narvik, Kinn, Stad og Tysvær.

Prosjektet er støttet som et FOU-prosjekt av Norges Forskningsråd med Skattefunn og Innovasjon Norge med innovasjonstilskudd.

Se også:

Analyse

Analyse

Strategi og utredning

Strategi og utredning

Økonomiplan

Økonomiplan

Årsbudsjett

Årsbudsjett

Virksomhetsplan

Virksomhetsplan

Rapportering

Rapportering

Våre kunder sier

God programvare, noe som ikke finnes på markedet i dag. Intuitivt og lav brukerterskel. God kundeservice.

Anikken Reitan Borgestrand
Øyer kommune

Proaktive, flinke og veldig integrert med brukeren.

Jan Inge Worum
Karmøy kommune

Framsikt effektiviserer og forenkler arbeidsprosesser, som igjen frigjør tid til å jobbe bedre med kvalitet

Inger-Lise Gjesdal
Hurum kommune

Få en gratis og uforpliktende demonstrasjon

Fyll ut skjema for å få en gratis og uforpliktende demonstrasjon av Framsikt Kommuneplan.

Demonstrasjon Kommunale planer
X