Kommunale planer

Framsikt har startet arbeidet med å lage en ny modul for kommunale planer. Denne skal utvikles fra høsten 2019 og i løpet av 2020, og vil kunne tas i bruk i løpet av 2020.

Den nye modulen skal gi mulighet for å: 

  • Standardisere planer og planinnhold.
  • Forenkle utarbeidelse av plandokumenter, samt forenkle samarbeid om utarbeidelse og revisjon/innspill.
  • Publisere digitale kommunale planer og planoversikt.
  • Gi enkel og oppdatert offentlig tilgang til planer.
  • Skape «rød tråd» mellom kommunale planer, handlings- og økonomiplanen, virksomhetsplaner og rapporteringen.
  • Gi bedre oversikt over tiltak i planer og gjennomføring.
  • Forenkle utarbeidelse av planstrategi.

Utviklingsarbeidet skjer i tett samarbeid med 8 pilotkommuner. Det er Asker, Horten, Ålesund, Nesodden, Nordre Follo, Luster, Steinkjer og Gausdal kommune. Pilotene har god spredning i både geografi, størrelse og organisering. Blant pilotene er også kommuner som er i sammenslåingsprosess til ny kommune.

Se også:

Analyse

Analyse

Strategi og utredning

Strategi og utredning

Økonomiplan

Økonomiplan

Årsbudsjett

Årsbudsjett

Virksomhetsplan

Virksomhetsplan

Rapportering

Rapportering

Våre kunder sier

God programvare, noe som ikke finnes på markedet i dag. Intuitivt og lav brukerterskel. God kundeservice.

Anikken Reitan Borgestrand
Øyer kommune

Proaktive, flinke og veldig integrert med brukeren.

Jan Inge Worum
Karmøy kommune

Framsikt effektiviserer og forenkler arbeidsprosesser, som igjen frigjør tid til å jobbe bedre med kvalitet

Inger-Lise Gjesdal
Hurum kommune

Få en gratis og uforpliktende demonstrasjon

Fyll ut skjema for å få en gratis og uforpliktende demonstrasjon av Framsikt Kommuneplan.

Demonstrasjon Kommunale planer
X