Vellykket Systemadministratorsamling

Vellykket Systemadministratorsamling

Vellykket Systemadministratorsamling 30 September, 2021 Skrevet av Anne Sigrid Hundere I månedsskiftet august-september arrangerte vi vår aller første Framsikt Systemadministratorsamling. Vi er veldig glade for at pandemisituasjonen tillot oss å arrangere, og at så...
Økonomiplanpubliseringer i september

Økonomiplanpubliseringer i september

Økonomiplanpubliseringer i september 30 September, 2021 Skrevet av Halvor Walla, Sven-Erik Antonsen og Anne Sigrid Hundere September er første bølge med framlegg av forslag til økonomiplan til politisk behandling i norske kommuner. Så langt i september har noen av...
Videre utvikling av den røde tråden i Framsikt

Videre utvikling av den røde tråden i Framsikt

Videre utvikling av den røde tråden i Framsikt 30 September, 2021 Skrevet av Halvor Walla og Anne Sigrid Hundere En viktig del av Framsikt er en helhetlig virksomhetsstyring hvor en kommune kan kombinere en overordnet strategisk planlegging og utvikling med god...
Høstens nyheter i Planmodulen

Høstens nyheter i Planmodulen

Høstens nyheter i Planmodulen 30 September, 2021 Skrevet av Jo Audun Øverby En av høstens store nyheter i Planmodulen er forhåndsvisning av planer slik at du kan se hvordan innholdet ser ut på web. I tillegg til funksjonalitet som klimatiltak i overordnede planer,...
Utvikling av funksjonen for klimabudsjettering

Utvikling av funksjonen for klimabudsjettering

Utvikling av funksjonen for klimabudsjettering, og planlegging av fagwebinar 24 August, 2021 Skrevet av Halvor Walla Det er heldigvis stor interesse blant norske kommuner både for å lage Klimabudsjett og å bruke Framsikt i dette arbeidet. Utviklingen av funksjonalitet...
X